Posłowie RP: wracajcie do pracy! Oświadczenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych i Polskiej Rady Biznesu w sprawie wydarzeń w Sejmie RP

Posłowie RP: wracajcie do pracy! Oświadczenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych i Polskiej Rady Biznesu w sprawie wydarzeń w Sejmie RP

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych i Polska Rada Biznesu stanowczo
protestują przeciwko skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniom posłów, które
doprowadziły do sparaliżowania pracy Sejmu RP. Żadne przyczyny nie mogą
usprawiedliwiać lekceważenia zasad demokracji, gwałcenia regulaminu Sejmu
RP i poselskiego warcholstwa. Żadne też przyczyny nie usprawiedliwiają
tolerowania takich zachowań przez innych posłów w imię doraźnych interesów
politycznych.

Przed Polską, a więc także przed Sejmem, stoją szczególnie ważne zadania:
zakończenie negocjacji z Unia Europejską, przekonanie społeczeństw
Zachodu, że Polska i Polacy powinni stać się członkami Unii Europejskiej,
przywrócenie kraju na ścieżkę rozwoju, by miliony bezrobotnych obywateli
znalazły pracę i szanse na choćby w miarę normalne życie. Tymczasem Sejm,
zamiast dać przykład propaństwowego myślenia i działania, obywatelskiej
odpowiedzialności, staje się miejscem gorszących awantur, które podważają
wiarę Polaków w sens parlamentaryzmu. Żadne przedsiębiorstwo w Polsce,
żaden pracodawca nie może sobie pozwolić na dwutygodniową przerwę w pracy,
bo ich na to nie stać. Dlaczego więc Sejm, który wobec ogromu zadań i
odpowiedzialności, powinien pracować właściwie bez przerwy, jest zmuszony
do zaniechania pracy na tak długo?

Panie Posłanki, Panowie Posłowie, wzywamy Was do opamiętania i
przypominamy zobowiązanie, jakie wynika z poselskiego ślubowania: "Ślubuję
uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i
sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i
dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej."

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Polska Rada Biznesu
Warszawa, 18 października 2002 r.