Stanowisko Krajowego Związku Pracodawców Budownictwa w sprawie podatku od towarów i usług vat w budownictwie.

Stanowisko Krajowego Związku Pracodawców Budownictwa w sprawie podatku od towarów i usług vat w budownictwie.

Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa wyraża sprzeciw wobec odstąpienia
rządu od renegocjacji z Unią Europejską podatku VAT w budownictwie.
Gospodarka polska znajduje się w sytuacji dramatycznej. Ocenia się, że w
tym roku zbankrutuje około 100 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw,
z tego większość w budownictwie. Pracę straci kilkaset tysięcy osób. W
czerwcu opuści szkoły ponad 900 tysięcy młodych ludzi, z czego ponad 500
tysięcy będzie gwałtownie poszukiwało pracy.
W tych warunkach ogłoszony przez rząd program ożywienia gospodarki przy
pomocy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i budowy autostrad stwarzał
nadzieję zahamowania narastania negatywnych zjawisk w gospodarce.
Jednak równoległe próby resortu finansów podniesienia cenotwórczego
podatku VAT do 22 % jeszcze w tym roku, podważyły zaufanie przedsiębiorców
do głoszonych deklaracji.
Decyzja w sprawie odstąpienia od renegocjacji z Unią Europejską
najwyższych w Europie stawek podatku VAT w budownictwie, które zgłosił do
UE poprzedni rząd, radykalnie ograniczają możliwości ożywienia gospodarki
poprzez rozwój budownictwa
Niektóre kraje UE wprowadziły postanowienia Dyrektywy 1999/85/EC o
zastosowaniu na okres próbny zredukowanej stawki VAT na niektóre usługi o
dużych nakładach pracy.
Czesi wynegocjowali stosowanie przez 5 lat obniżonej stawki VAT wobec
usług budowlanych, a Polska z największą w Europie biedą mieszkaniową chce
podatku VAT 22 % (zgodnie z prawem europejskim stawka podstawowa VAT musi
wynieść 15%).
Nie pomogło w tej sprawie również wyjątkowo jednomyślne stanowisko komisji
sejmowych i liczne ekspertyzy wskazujące, że budżet państwa więcej straci
niż zyska na podniesieniu podatku VAT (między innymi jednoznaczna opinia
prof. M. Bryxa).
W interesie polskiej gospodarki i tworzenia nowych, tanich miejsc pracy
leży wynegocjowanie niskich stawek podatku VAT w budownictwie i
ustabilizowanie na długie lata polityki podatkowej wobec małych i średnich
przedsiębiorstw.Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa (KZPB) jest członkiem Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Więcej informacji o KZPB: www.kzpb.pl