Stanowisko strony pracodawców w Komisji Trójstronnej: Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych i Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy.

Stanowisko strony pracodawców w Komisji Trójstronnej: Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych i Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy.

Powrót polskiej gospodarki na ścieżkę trwałego rozwoju w decydującej
mierze zależy dziś od tego, czy rządowi i parlamentowi wystarczy woli
i determinacji by przeprowadzić niezbędne reformy i tworzyć lepsze warunki
dla przedsiębiorczości. Niestety, pracodawcy nie mogą liczyć na
zrozumienie ze strony związków zawodowych; rozmowy z centralami
związkowymi zarówno na forum Komisji Trójstronnej, jak i poza nią, nie
doprowadziły do - tak potrzebnych gospodarce - kompromisowych uzgodnień.
Deklarowana przez związki zawodowe wola dialogu, wobec dramatycznej
sytuacji na rynku pracy, dziś już nie wystarcza. Ciągłe odkładanie decyzji
mogących przyczynić się do odwrócenia niekorzystnych tendencji, szkodzi
firmom, pracownikom i najbardziej, bezrobotnym. Cieszy nas więc, że rząd -
zgodnie z zapowiedzią, że zmieni Kodeks nawet bez porozumienia partnerów
społecznych - wystąpił
z własnym projektem nowelizacji prawa pracy. Szkoda jednak, że projekt ten
odbiega od wcześniejszych propozycji rządu zawartych w pakcie "Przede
wszystkim przedsiębiorczość" i nie uwzględnia zmian postulowanych od dawna
przez pracodawców. Dotyczy to zniesienia lub zmniejszenia ograniczeń w
zawieraniu umów na czas określony, wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia
za czas choroby do 35 dni, czy wprowadzenia limitów czasu pracy / łącznie
z nadgodzinami / zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej. Mimo tych
mankamentów uważamy, że rządowa propozycja jest krokiem w dobrym kierunku,
bo stanowi postęp w porównaniu do obowiązujących przepisów, choć
niewystarczającym, gdyż coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza i rosnące
bezrobocie wymagają zmian bardziej radykalnych. Pracodawcy są gotowi
włączyć się w prace nad projektem w komisjach sejmowych licząc, że
parlament zaakceptuje proponowane przez rząd zmiany.Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
Warszawa, 19 marca 2002 r.