Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego do konsultacji

PKPP Lewiatan otrzymała do konsultacji kolejne rozporządzenia Ministra Finansów. Tym razem projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Ministerstwo wyznaczyło jeden dzień na przesłanie opinii (do 16 grudnia 2004 r.).

Jeśli mają Państwo uwagi do zamieszczonego poniżej rozporządzenia, prosimy przesyłać je w jak najkrótszym terminie do Magdaleny Garbacz.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego