Pierwsze czytanie noweli Ustawy o radiofonii i telewizji w Sejmie

8 grudnia 2005 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie przygotowanego przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o zmianie Ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest utworzenie nowego organu regulacyjnego - Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który ma przejąć dotychczasowe kompetencje Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz część kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przedstawiamy wspólne stanowisko PKPP Lewiatan oraz Związku Pracodawców Prywatnych Mediów wobec projektu.

Stanowisko PKPP Lewiatan i Związku Pracodawców Prywatnych Mediów wobec ustawy o zmianie Ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.