Czy PIP będzie przekraczać swe uprawnienia?

W parlamencie trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Ku zaniepokojeniu przedsiębiorców prace zmierzają do poszerzenia uprawnień tego organu znacznie wykraczających poza obszar prawa pracy

Na posiedzeniu sejmowej podkomisji nawet Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło uwagę na fakt wielokrotnie zgłaszany przez ekspertów Lewiatana, że Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy jednak uprawnienia jej przypisane wykraczają poza obszar prawa pracy. Biuro Legislacyjne ma zająć się rozwiązaniem tej nieścisłości.

Nasz niepokój budzi także tryb prac nad ustawą. Eksperci Lewiatana dopiero na posiedzeniu podkomisji otrzymali propozycje zapisów, które PIP chciałaby widzieć w ostatecznym kształcie ustawy. Utrudniło to prace podkomisji, dlatego jej przewodniczący zapowiedział, że wszelkie uwagi będą dyskutowane na kolejnych posiedzeniach.

Zgłoszono mnóstwo drobnych poprawek, które miały głównie charakter porządkowy, ale wywoływały mimo to zagorzałą polemikę. Lewiatan trzyma rękę na pulsie, do wszystkich zgłoszonych poprawek przedstawimy nasze uwagi, poparte wnikliwa ekspertyzą Kolejne posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 712) zaplanowane zostały na 12 i 13 grudnia br.