Lewiatan skarży do TK zapisy dot. odpracowywania dni świątecznych

Lewiatan zaskarży tryb wprowadzania w życie zmian dotyczących wymiaru czasu pracy. Jednodniowe vacatio legis może uniemożliwić firmom realizację tegorocznych planów produkcyjnych.


Regulacja obejmie zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Tymczasem przedsiębiorcy stosujący w swych firmach czteromiesięczny okres rozliczeniowy ustalili plany produkcji w oparciu o przepisy funkcjonujące przed wprowadzeniem nowej ustawy. Wielkość produkcji została określona jako pochodna wymiaru czasu pracy obowiązującego przed nowelizacją. Na tej podstawie firmy podjęły zobowiązania wobec odbiorców.

Najważniejszym zarzutem stawianym przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan w stosunku do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy obniżającej wymiar czasu pracy jest zbyt krótkie - jednodniowe - vacatio legis, które powoduje znaczące skutki ekonomiczne dla pracodawców.

Zwracamy uwagę, iż ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 24 listopada 2006 r., a opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 217 z dnia 29 listopada 2006 r., natomiast jej przepisy zaczęły obowiązywać już w dniu następnym, czyli 30 listopada 2006 r.

Tryb wprowadzenia nowych zapisów zupełnie zaskoczył przedsiębiorców – mówi Henryka Bochniarz, Prezydent Lewiatana. Przewidujemy, że w firmach wystąpią problemy z realizacją planów produkcyjnych. Pracodawcy zostaną postawieni przed następującym wyborem: albo zrealizują zaplanowany plan produkcyjny, a więc zatrudnią pracowników w godzinach nadliczbowych – co zwiększy koszty produkcji, albo będą musieli zapłacić kary za nie wywiązanie się z kontraktu. Poza tym sposób wprowadzenia tych przepisów jest karygodnym łamaniem idei państwa prawa.

Z wyliczeń ekspertów Lewiatana wynika, że wejście w życie nowelizacji podniesie koszty pracy w skali rocznej o ponad 1,3 mld zł.

Pełny tekst wniosku do TK