PKPP Lewiatan: Badania BCC nie są reprezentatywne

Cytowane w ciągu ostatnich miesięcy przez niektóre media wyniki badań firmy Pentor Reaserch International dotyczące wizerunku organizacji przedsiębiorców nie są reprezentatywne.

Zostały one zlecone przez Business Center Club i przeprowadzone na 396 osobowej próbie podmiotów wylosowanych z baz adresowych BCC.

Z badania wynika, że Business Centre Club jest „organizacją najlepiej reprezentującą interesy polskich przedsiębiorców”, „najskuteczniej lobbującą we władzach”, „najbardziej pożyteczną i mającą największe perspektywy rozwojowe” (Gazeta Prawna, 12 grudnia 2006). W żadnej informacji prasowej na temat wyników tego badania nie podano pełnych informacji dotyczących badanej próby. Brakuje ich także w oficjalnym komunikacie na stronie www.bcc.org.pl.

Dlatego przesyłamy Państwu oficjalne wyjaśnienia Pentora, które zgodnie ze standardami firm badawczych oraz regułami dziennikarskiej rzetelności zawodowej powinny towarzyszyć prezentacji wyników tego badania:

„1/Omawiane przez media wyniki badań wśród przedsiębiorców pochodzą z sondażu przeprowadzonego przez Pentor na zlecenie Business Centre Club.
2/ Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2006 roku techniką wywiadu kwestionariuszowego na losowo-warstwowej próbie podmiotów gospodarczych wylosowanych z baz adresowych dostarczonych przez BCC. Łącznie zrealizowano 396 wywiadów.
3/ Wyniki badania nie mają charakteru reprezentacyjnego; przedstawiają jedynie opinie badanej zbiorowości podmiotów gospodarczych znajdujących się w obszarze zainteresowania BCC.
4/ O powyższe informacje zostanie uzupełniony komunikat prasowy BCC na temat wyników badań.
5/ Wszelkich informacji na temat wyników badania udziela wyłącznie ich zleceniodawca, to jest Business Centre Club.

Z poważaniem
Eugeniusz Śmiłowski
Prezes Pentor Reaserch International”

Jednocześnie informujemy, że Lewiatan wystąpił do Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii z wnioskiem o ustalenie odpowiedzialności zawodowej badaczy Pentor Reaserch International, którzy zgodnie z art. 27 Kodeksu ESOMAR (Art. 27. „W przypadku publikacji przez Klienta ustaleń z przedsięwzięcia badawczego, Klient odpowiada za to, aby nie wprowadzały one w błąd. Badacz musi służyć radą i wcześniej wyrazić zgodę na formę i zawartość publikacji, a także powinien podjąć działania w celu skorygowania wprowadzających w błąd stwierdzeń na temat badania oraz jego ustaleń”) powinni byli uzupełnić informacje dotyczące tego badania, by nie wprowadzały one w błąd opinii publicznej.