Są jeszcze pieniądze z funduszy unijnych – skorzystaj!

Ostatnia szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych 2004-2006 w ramach SPO WKP.

Zgodnie z nowymi zasadami realizacji działania 2.2.1 SPO WKP (Wsparcie przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji) nowa runda aplikacyjna, która potrwa do 12 stycznia 2007 roku jest skierowana tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucja Wdrażająca tego działania - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - ogłosiła prekwalifikację projektów (wcześniejszą ocenę), dzięki czemu przedsiębiorcy do 15 grudnia 2006 mogli sprawdzić, czy mają szansę na wsparcie. Ta dobra praktyka wpłynie na szybszy i sprawniejszy proces wyboru wniosków, a przedsiębiorcom pozwoli na lepsze ich przygotowanie.

Z Działania 2.2.1 można pozyskać wsparcie dla projektów inwestycyjnych, które poprawią innowacyjność firmy poprzez:
• utworzenie lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
• dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
• polegające na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Na sfinansowanie projektów w ramach tej rundy przeznaczono 680 mln zł, przy czym minimalny poziom wsparcia dla przedsiębiorcy to 500tys. zł. Według wyliczeń PARP środków z funduszy starczy na wsparcie ok. 600 projektów.

W związku z nową mapą pomocy publicznej obowiązującej od 1 stycznia 2007 małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wyższy poziom dofinansowania projektów niż dotychczas. Według nowych zasad poziom wsparcia w ramach działania 2.2.1 będzie przedstawiał się następująco:

a) dla małych przedsiębiorców ( w tym firm mikro):
• 50% z miasta stołecznego Warszawy,
• 60% z pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,
• 70% z lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego;

b) dla średnich przedsiębiorców:
• 40% z miasta stołecznego Warszawy,
• 50% z pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,
• 60% z lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego.

Więcej informacji o szczegółowych wytycznych dla wnioskodawców, formularzu wniosku i wymaganych załącznikach znajdziecie Państwo na stronie www.parp.gov.pl.