Wywołują rewolucję w pomocy

Polski oddział Ashoka, światowej organizacji wspierającej osoby wprowadzające przełomowe rozwiązania palących problemów społecznych, swoje tegoroczne nagrody przyznał w siedzibie PKPP Lewiatan.

Przykładem skuteczności stypendystów Ashoki jest Muhammad Yunus. To członek
Ashoki, który 10 grudnia odbierze Pokojową Nagrodę Nobla. Akademia nagrodziła
go za stworzenie ogólnoświatowego banku dla ubogich, systemu mikrokredytów dla osób nie
posiadających żadnego zabezpieczenia finansowego.

7 grudnia stypendia Ashoki, społeczne Noble, otrzymało troje wybitnych przedsiębiorców społecznych: Krystyna Żytecka, założycielka Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom; Marian Chwastniewski, twórca Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego WYSPA oraz Kuba Śpiewak, założyciel Fundacji KidProtect.pl.

Ashoka wyróżnia osoby, które wprowadzają systemowe zmiany społeczne, a ich działania
charakteryzują się: Innowacyjnością, Kreatywnością, Przedsiębiorczością, Oddziaływaniem
Społecznym i Etyką. Te kryteria spełniają również tegoroczni stypendyści:
- Krystyna Żytecka wraz z policją i samorządami tworzy ośrodki pomocy ofiarom przemocy
i ich rodzinom we wsiach i małych miastach;
- Marian Chwastniewski buduje sieć pozaszkolnych ośrodków edukacyjnych, w których
dzieci samodzielnie odkrywają nową wiedzę, zamiast korzystać z gotowych schematów
jakie proponują szkoły publiczne;
- Kuba Śpiewak wykorzystuje cyfrowe technologie w dziedzinie edukacji na temat
seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży.

- Biznes często szuka odpowiedzialnych partnerów. W menadżerów społecznych warto
inwestować. To starannie wybrani, wybitni innowatorzy, którzy mają szansę zmieniać
społeczeństwo. Ashoka jest otwarta na propozycje współpracy -powiedziała Ewa Konczal – przedstawicielka Ashoki w Polsce, podczas zorganizowanej wspólnie z PKPP Lewiatan konferencji prasowej.