Partnerzy społeczni o informacji i konsultacji z pracownikami

Powstała Podkomisja, która ma zająć się projektem ustawy o informacji i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami. Jeżeli stronie związkowej i pracodawcom uda się dojść do porozumienia i wypracować kompromisowe rozwiązania, strona rządowa poprze ich propozycje.

22 grudnia 2005 r. odbyło się wspólne posiedzenie Sejmowych Komisji Gospodarki oraz Pracy. W trakcie posiedzenia strona rządowa zaprezentowała rządowy projekt ustawy o informacji i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami. Projekt ustawy ma na celu implementację postanowień dyrektywy 2002/14/WE z 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne warunki wprowadzania stałego i ogólnego systemu informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. W wyniku uzgodnień została powołana 8 osobowa Podkomisja, która ma zająć się projektem ustawy. Jednocześnie wiceminister pracy zapowiedział, że jeżeli stronie związkowej i pracodawców uda się dojść do porozumienia w tej sprawie i wypracować kompromisowe rozwiązania strona rządowa poprze propozycje partnerów społecznych. W związku odbył się szereg spotkań ekspertów strony pracodawców i związków zawodowych mających na celu wypracowanie wspólnego projektu godzącego interesy partnerów społecznych. Kontrowersje budzi m.in. określenie zakresu podmiotowego ustawy oraz ustalenie zasad wyboru rad pracowników.