Biuletyn Europejski - nowe narzędzie komunikacji

Oddajemy w Państwa ręce nową publikację PKPP Lewiatan – Biuletyn Europejski. Wydawany raz w miesiącu, ma za zadanie stać się przewodnikiem po tym, co w Brukseli i Unii Europejskiej dzieje się istotnego dla polskich przedsiębiorców.

Będziemy przedstawiać najważniejsze projekty legislacyjne i toczące się wokół nich debaty, stanowiska pracodawców i opinie polskiego rządu. W każdym Biuletynie znajdzie się jeden dłuższy materiał, dotyczący bieżących wydarzeń, legislacji lub funkcjonowania Unii Europejskiej.
Zaczynamy od dyrektywy usługowej, która jest jednym z najważniejszych dokumentów omawianych w ostatnich latach. W trakcie prac nad ta dyrektywą PKPP Lewiatan stał się ważnym reprezentantem interesów pracodawców z nowej części Unii Europejskiej. Omawiamy także ważne dokumenty z zakresu polityki społecznej – projekt kompromisu dotyczącego czasu pracy oraz zieloną księgę o prawie pracy, przeciwko której skutecznie i solidarnie zaprotestowały organizacje pracodawców europejskich zrzeszone w UNICE. Zwracamy również uwagę na najważniejsze założenia programu prac Komisji Europejskiej w 2007 r. To właśnie ten dokument stanowić będzie podstawę przygotowania harmonogramu projektów europejskich w Lewiatanie. W listopadowym kalendarium szczególnie ważna będzie organizowana przez Komisję Europejską 29 listopada debata publiczna na temat przyszłości jednolitego rynku, w której polskich przedsiębiorców reprezentować będzie dr Krzysztoszek z PKPP Lewiatan.

Do pobrania: Biuletyn Europejski