Henryka Bochniarz na Baltic Development Forum

Pod koniec października w Helsinkach odbyło się Baltic Development Forum. Głównymi tematami spotkania były m.in. współpraca regionalna i zwiększenie konkurencyjności regionu bałtyckiego, współpraca w zakresie energii, współpraca z Rosją, wspieranie przedsiębiorczości, polityka zatrudnienia oraz przepływ pracowników.

W dniach 29-30 października w Helsinkach odbyło się Baltic Development Forum (BDF), w którym uczestniczyła m.in. Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan. BDF to organizowane od 1999 r. coroczne spotkanie polityków, przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli mediów z krajów regionu Morza Bałtyckiego. Tematami przewodnimi tegorocznego forum były m.in. współpraca regionalna i zwiększenie konkurencyjności regionu bałtyckiego, współpraca w zakresie energii, analiza realizacji strategii lizbońskiej, przygotowana przez Harvard Business School i Region Sztokholmu, współpraca z Rosją, wspieranie przedsiębiorczości, polityka zatrudnienia i przepływ pracowników.

Prezydent Bochniarz wystąpiła w panelu poświęconym problemom polityki zatrudnienia w krajach regionu Morza Bałtyckiego, obok m.in. premiera Estonii Andrusa Ansipa. Prezydent Lewiatana podkreśliła znaczenie, jakie dla polskich przedsiębiorców ma otwieranie europejskiego rynku pracy dla pracowników z nowych państw członkowskich UE: „Obecnie Polska jest kluczowym dostarczycielem wykwalifikowanych pracowników w Europie. Polscy przedsiębiorcy opowiadają się za najlepszym wykorzystaniem naszego kapitału ludzkiego”. Jak podkreśliła Prezydent Bochniarz, przy umiarkowanym odpływie siły roboczej polscy przedsiębiorcy już dziś jednak odczuwają poważne niedobory siły roboczej w niektórych sektorach gospodarki. Prezydent Bochniarz opowiedziała się za likwidowaniem barier w tworzeniu miejsc pracy i kreowaniem korzystnej dla pracodawców i pracowników polityki zatrudnienia tak w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. W trakcie szczytu Prezydent Bochniarz spotkała się między innymi z komisarz Danutą Hübner.