Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce gratuluje PKPP Lewiatan

W drugą rocznicę podpisania porozumienia między grupą Banku Światowego a Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawiciel Banku Światowego w Polsce Edgar Saravia przesłał do Henryki Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan list gratulacyjny z podziękowaniami za dwa lata doskonałej współpracy.

Aby zwiększyć świadomość i uczestnictwo firm w rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się, Bank Światowy buduje w partnerstwie z International Finance Corporation (IFC) i Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) sieć oficerów łącznikowych, profesjonalistów osadzonych w organizacji biznesowych, izbach gospodarczych, agencjach promocji inwestycji i handlu oraz agencjach rządowych.

Celem działania PSLO jest wsparcie krajowych przedsiębiorców w dostępie do wiedzy, produktów i usług Grupy Bank Światowego. PSLO pomaga firmom zdobywać kontrakty realizowane w ramach projektów finansowanych przez Bank Światowy oraz umożliwia kontakty z przedstawicielami Grupy Banku Światowego.

Na mocy porozumienia podpisanego dwa lata temu w strukturze Biura PKPP Lewiatan zostało ustanowione stanowisko Oficera Łącznikowego Banku Światowego (PSLO), które pełni Krzysztof Czaplicki. Bank Światowy dysponuje obecnie na całym śzwiecie pięćdziesięcioma oficerami łącznikowymi. Przedstawicielstwo polskie brało aktywny udział w budowaniu podobnych struktur w pozostałych krajach Europy Środkowej.