UE dostrzega problemy demograficzne Europy

W Brukseli odbyło sie pierwsze unijne Forum w sprawie przyszłości demograficznej Europy. Według Komisji Europejskiej uwarunkowania demograficzne spowodują istotne zmiany w strukturze społeczeństw europejskich, które będą miały wpływ na przedsiębiorczość oraz politykę zatrudnienia.

Komisja Europejska zorganizowała w dniach 30-31 października w Brukseli pierwsze Forum poświęcone przyszłości demograficznej Europy. Uczestniczyło w nim ponad 400 osób w tym ekspertów unijnych, przedstawicieli ministerstw, regionów i partnerów społecznych. Głównym tematem spotkania były rozwiązania dotyczące problemu starzenia się społeczeństwa w Europie. Komisja Europejska dostrzega potrzebę podjęcia działań w tym zakresie na poziomie wspólnotowym, ponieważ uwarunkowania demograficzne spowodują istotne zmiany w strukturze społeczeństw europejskich. Będą one oddziaływać na przedsiębiorczość i politykę zatrudnienia. Już dzisiaj obserwujemy coraz większą ilość osób starszych na rynku pracy, a tendencja ta będzie się pogłębiać.

Inne wyzwania, na które zwrócili uwagę uczestnicy Forum dotyczą kwestii niskiej ilości urodzin w Europie, problemów związanych z godzeniem życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego oraz dostępu kobiet do rynku pracy. Dyskutowano również o potrzebie tworzenia elastycznych form zatrudnienia, dających pracownikom możliwość godzenia np. obowiązków rodzicielskich z pracą, a przedsiębiorstwom siłę roboczą zdolną konkurować z gospodarkami innych części świata.
W trakcie Forum odbyły się również dyskusje panelowe i prezentacje projektów i najlepszych rozwiązań. Dotyczyły one równości płci jako elementu godzenia życia zawodowego i prywatnego, migracji, polityki prorodzinnej i roli regionów w zarządzaniu zmianami demograficznymi. Uczestnicy Forum zgodzili się, iż wyzwania demograficzne, również w kontekście rynku pracy, są przedmiotem troski instytucji narodowych, ale jak stwierdził Komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Vladimir Spidla „to Unia Europejska może odegrać istotną rolę w procesie zarządzania zmianami demograficznymi w Europie”.

Jednym z działań podjętych dotychczas przez Komisję Europejska było opublikowanie w październiku tego roku zielonej księgi poświęconej przyszłości demograficznej Europy. Komisja zapowiedziała również, iż obrady Forum demograficznego będą odbywać się raz w roku. Poza tym Komisja zaproponowała, by w kontekście strategii lizbońskiej, wszystkie państwa członkowskie opracowały specjalne raporty poświecone działaniom podejmowanym na poziomach narodowych a związanych z wyzwaniem demograficznym i zmieniająca się struktura rynku pracy. Komisja ogłosiła również konsultacje partnerów społecznych poświęcone rekoncyliacji życia zawodowego i prywatnego. Lewiatana wspólnie z federacjami przedsiębiorców z innych państw UE bierze udział w tych pracach.