Zamówienia publiczne – nowelizacja nieprzyjazna przedsiębiorcom

W najbliższym czasie w Sejmie rozpoczną się prace nad kolejną nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych. Lewiatan uważa za niezasadne tak znaczące zwiększenie progów stosowania uproszczonych procedur przy zamówieniach.

Najpoważniejszą konsekwencją rządowego projektu nowelizacji jest podniesienie progu stosowania ustawy oraz progu stosowania tzw. uproszczonej procedury zamówień bez jednoczesnego zagwarantowania wykonawcom zamówienia ochrony prawnej.

Co prawda wprowadzenie dwóch progów ułatwi stosowanie przepisów ustawy, podzieli bowiem procedury udzielania zamówień publicznych na „uproszczone” i „pełne”, jednak autorzy projektu odmawiają wykonawcom, prawa do wnoszenia środków ochrony prawnej takich jak odwołanie oraz skarga do sądu.


Pełne stanowisko Lewiatana w tej sprawie
.