Zatrudniać czy być zatrudnianym?– debata w Lewiatanie

Głównym wydarzeniem zorganizowanej przez Lewiatan Business Angels i Business Dialog inauguracji Klubu Inicjatyw Biznesowych „Inspirations” była debata „Zatrudniać czy być zatrudnianym – czyli czy i jak opuścić korporację aby budować własny biznes”.

Starli się w niej zwolennicy korporacji Paweł Dangel (prezes Allianz) , Dariusz Samól (SAP) i Aleksander Popończyk (IBM), oraz pracujący na własny rachunek Katarzyna Lawrenc (Keyway), Dariusz Duma (Chiltern), Paweł Adamiak (Dom Kredytowy Notus).

Zwolennicy własnego biznesu podkreślali, że głównym problemem pracy w korporacji jest standaryzacja metod działalności oraz specyficznej formie komunikacji, które zabijają kreatywność oraz sprawność przepływu informacji.

Przedstawiciele dużych firm kontrargumentowali, udowadniając, że nie jest to reguła obowiązująca we wszystkich dużych firmach. Przekonywali, że korporacja jest idealnym miejscem dla osób, które chcą się specjalizować w konkretnych dziedzinach, a jednocześnie obawiają się ryzyka związanego z własnym biznesem.

Jednocześnie wszyscy paneliści zgodzili się, iż to dzięki korporacji zdobyli kluczowe umiejętności, które niektórym posłużyły w stworzeniu swoich firm.

Uzupełnieniem debaty była prezentacja Witolda Kiliańskiego (Controlling Systems) przedstawiającą katalog najważniejszych pytań dla potencjalnych przedsiębiorców, jeszcze pracujących na etacie.

Klubu Inicjatyw Biznesowych „Inspirations” jest inicjatywą skierowaną do menedżerów i specjalistów wywodzących się z korporacji, którzy założyli lub planują założyć własny biznes. Celem przedsięwzięcia jest:
1. wsparcie dla menedżerów i specjalistów na etatach, którzy noszą się zamiarem podjęcia działalności gospodarczej
2. wsparcie dla nowo powstałych firm byłych etatowych pracowników
3. ułatwienie spotkania właścicieli takich firm z inwestorami
4. promocja tej ścieżki rozwoju przedsiębiorczości w mediach.

Lewiatan Business Angels (LBA) to działający przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan klub inwestorów prywatnych gotowych wspierać przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju z różnych branż. Anioły biznesu zrzeszone w LBA to byli przedsiębiorcy lub menedżerowie. Do spółki, w którą się angażują, wnoszą na ogół kapitał w wysokości od kilkuset tys. zł do kilku mln zł, wiedzę oraz kontakty w danej branży. Obecnie w bazie LBA znajduje się 50 inwestorów.