Kardynał Glemp popiera Umowę Społeczną

Lewiatan oraz przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców podpisali się pod apelem Prymasa Józefa Glempa do polityków o powstrzymanie nienawiści i rozpoczęcie rzeczywistego dialogu społecznego.

STANOWISKO WSPÓLNE
Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców: Z wielkim zatroskaniem odnosimy się do napięć oraz języka oskarżeń i nienawiści, które dominują w polskiej polityce. Stanowią one, niezależnie od kształtu koalicji rządowej, realne zagrożenie dla przyszłości wspólnoty
państwowej w której żyjemy, pracujemy, płacimy podatki. Wytwarzają atmosferę lęku i zniechęcenia, obniżając gotowość całego społeczeństwa i poszczególnych osób do działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia, wyższych wynagrodzeń, podwyższania kwalifikacji oraz poziomu dochodu narodowego. Nie odpowiadając na stojące przed Polską wyzwania społeczne, gospodarcze i międzynarodowe, tracimy czas i szanse rozwiązania najbardziej pilnych problemów. Dlatego dziś zgromadzeni związkowcy i pracodawcy zwracają się do
przywódców politycznych, aby - zgodnie z apelem Prymasa Polski z 1 października - „w kierowaniu państwem więcej kierowano się rozumem nie nienawiścią. Niech słowo „tak” znaczy „tak”. Niech znikną oskarżenia oparte na niepewnych faktach i jad nienawiści.”
Ksiądz kardynał Józef Glemp z aprobatą odnosi się do koncepcji zawarcia Umowy Społecznej, przygotowanej w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno–Gospodarczych. Powinna stać się ona katalizatorem pozytywnych przemian, a udział w niej przywódców politycznych byłby sprawdzianem prawdziwości ich deklaracji. Tematy negocjacyjne: polityka zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, zabezpieczenie społeczne, polityka rodzinna i
ochrona zdrowia muszą odzyskać należne im miejsce w debacie oraz działaniach politycznych. Dialog społeczny jest tym narzędziem, które umożliwia wypracowanie rozwiązań korzystnych dla wszystkich i pozwala zbudować społeczeństwo obywatelskie w Polsce, które tak jak w innych krajach jest fundamentem dobrobytu.

Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski, PKPP Lewiatan, FZZ, KPP, BCC, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, ZRP

Warszawa, 17 października 2006 roku