Przedsiębiorcy chcą szybko jednym okienkiem

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do polityków o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz instytucją zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zaniepokojeni są opóźnieniami w przygotowaniu nowelizacji, a także odsunięciem do 1 października 2008 r. wejścia w życie przepisów o jednym okienku.

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Rada Przedsiębiorczości negatywnie ocenia zmianę projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczącą wydłużenia okresu vacatio legis w zakresie najistotniejszych naszym zdaniem zmian, w tym: rozpoczęcia działania jednego okienka, w którym przedsiębiorca załatwi wszelkie formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej, wprowadzenia instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz utworzenia Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeszcze kilka miesięcy temu Ministerstwo Gospodarki zakładało, że przepisy te zaczną obowiązywać od 1 października 2007 r. Organizacje skupione w Radzie Przedsiębiorczości wielokrotnie podkreślały jak bardzo istotna jest kwestia uproszczenia zasad rejestracji nowych podmiotów gospodarczych („jedno okienko”) oraz zdefiniowania zasad dotyczących czasowego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, dlatego też określenie w projekcie ustawy terminu wejścia tych przepisów w życie na dzień 1 października 2008 roku nie może być przez nas zaakceptowane.

Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują również spowolnienie tempa prac nad projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Prace legislacyjne w Ministerstwie Gospodarki związane z ww. nowelizacją trwają już ponad pół roku i nie wiadomo kiedy projekt trafi pod obrady Rady Ministrów i do Sejmu RP.

Warto w tym miejscu podkreślić, że jeśli Parlament nie zdąży przyjąć proponowanej przez Rząd nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z dniem 1 stycznia 2007 roku wejdą w życie postanowienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. dotyczące jednego okienka w Ewidencji Działalności Gospodarczej, które z przyczyn technicznych jednak nie zafunkcjonują, gdyż administracja publiczna nie została do tych zmian w żaden sposób przygotowana. Spowoduje to, iż uproszczone zasady rejestracji działalności gospodarczej zapisane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. pozostaną jedynie martwymi przepisami, a przedsiębiorcy rejestrować się będą na dotychczasowych zasadach.

Rada Przedsiębiorczości, mając na względzie oczekiwania przedsiębiorców i rozwój kraju, apeluje do Rady Ministrów o znaczne przyspieszenie daty wejścia w życie przepisów dotyczących m.in. uproszczenia zasad rejestracji nowych podmiotów gospodarczych („jedno okienko”), utworzenia Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej oraz wprowadzenia instytucji zawieszenia działalności gospodarczej.

Warszawa, 19 października 2006 r.