Zmiany w PIT

Komisja Finansów Publicznych przegłosowała zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich znalazła się poprawka utrzymująca ryczałt, jednak z modyfikacją kwoty obrotów uprawniającej do korzystania z tej formy rozliczeń. Posłowie z Komisji nie poprali natomiast propozycji PO rozliczania się według dwustopniowej skali podatkowej już od 2007 r.

18 października Komisja Finansów Publicznych przegłosowała zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Teraz projekt trafi na drugie czytanie, podczas którego możliwa jest jeszcze jego modyfikacja.

Wśród zmian zaproponowanych przez Komisję znalazła się poprawka utrzymująca ryczałt, jednak z modyfikacją kwoty obrotów uprawniającej do korzystania z tej formy rozliczeń (150 000 euro w miejsce obwiązujących dziś 250 000 euro). Posłowie zadecydowali również o modyfikacji rządowej propozycji w zakresie opodatkowania obrotu nieruchomościami oraz wprowadzili ulgę podatkową dla rodzin z dziećmi. Negatywnie ustosunkowała się Komisja natomiast do propozycji PO według której juz od przyszłego roku mielibyśmy rozliczać się według dwustopniowej skali podatkowej. Zgodnie z propozycjami rządu możliwość taką będziemy mieli od 2009 r.

Drugie czytanie projektu przewidziane jest na przyszły tydzień. Także w przyszłym tygodniu Komisja ma rozpocząć prace nad Ordynacją podatkową.