Coraz bliżej rozstrzygnięcie w sprawie emerytur pomostowych

5 lipca 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej. Dotyczyło ono problematyki emerytur pomostowych - rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych.

W posiedzeniu tym udział wziął Premier Przemysław Gosiewski, który zapowiedział, że prace w zespole ubezpieczeń muszą skończyć się do 30 lipca 2007 r., aby projekt następnie został zatwierdzony przez Radę Ministrów, przeszedł całą ścieżkę legislacyjną i został uchwalony oraz podpisany do listopada tego roku. Zastrzegł jednocześnie, iż rozwiązanie zeszłoroczne – czyli przedłużenie o rok rozwiązania obecnie funkcjonującego – jest niemożliwe.

Deklaracja ta jest naszym zdaniem bardzo ważna, gdyż daje podstawę do tworzenia rozwiązania, które zmniejszy obciążenia wynikające z uprzywilejowania wybranych grup społecznych - grup które mają prawo do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Osią sporu w tej chwili jest definicja, określająca jakim grupom społecznym przysługiwać będzie uprawnienie, a jakim nie. Jest nią również ostrości kryteriów, jakie będą zastosowane przy określaniu kategorii prac uprawniających do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

Należy również podkreślić, iż prace zespołu ds. ubezpieczeń społecznych – zespołu najbardziej aktywnego wśród zespołów Komisji Trójstronnej - uległy jeszcze większej intensyfikacji. Aby dokończyć prace nad projektem zgodnie z zaplanowanym terminarzem zespół planuje spotkania w każdym tygodniu lipca. Kolejne posiedzenie zostało ustalone na 13 lipca. Na spotkaniu tym strony odniosą się do propozycji definicji, które jeszcze w dniu dzisiejszym - zgodnie ze zobowiązaniem Premiera - wpłyną do partnerów społecznych.