Czego biznes oczekuje po wyborach?

Jakie skutki społeczne przyniesie antagonizowanie społeczeństwa wg osi: bogaci – reszta społeczeństwa lub liberalizm – solidaryzm?
Na jakie pytania dotyczące gospodarki powinny odpowiedzieć wyborcom partie polityczne?
Jakim najważniejszym wyzwaniom gospodarczym musi sprostać przyszły rząd i parlament?

Jeżeli za ostateczny cel gospodarki uznamy zaspokajanie potrzeb społecznych, priorytety społeczne i gospodarcze są oczywiste dla przedsiębiorców, ale nie dla polityków. Wiedząc, że unikają oni zajmowania jednoznacznych stanowisk, PKPP Lewiatan postanowiła zadać im pytania, na które powinni udzielić jednoznacznych odpowiedzi. Tylko wtedy będziemy mogli dokonać słusznych wyborów.

Na konferencji przedstawimy także wyniki sondażu przeprowadzonego wśród członków PKPP Lewiatan na temat aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce.

Zapraszamy

20 września 2007 r. (czwartek), godz. 11.00

Siedziba Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Klonowa 6, Warszawa.


W konferencji udział wezmą:

Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan