Czy prezydent podpisze ustawę sprzeczną z Konstytucją RP i prawem UE?

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się do Prezydenta RP, aby nie podpisywał ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Zdaniem PKPP Lewiatan Prezydent RP powinien skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.


Sejm uchwalił ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, która w praktyce utrudnia powstawanie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400 m.kw. Inwestorzy będą musieli uzyskiwać zgodę samorządu lokalnego, a w przypadku obiektów pow. 2000 m.kw. – sejmiku wojewódzkiego. Regulacja ta uderza nie tylko w duże sieci handlowe, ale także w średnie sklepy np. meblowe, salony samochodowe czy składy budowlane.

Podejmując decyzję Sejm nie wziął pod uwagę krytycznej opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który jednoznacznie wskazał na niezgodność projektu z prawem Unii Europejskiej. Prawnicy Senatu także ocenili ustawę jako niezgodną z Konstytucją RP, w związku z czym Senat odrzucił ustawę w całości.

Uchwalając ustawę w takim kształcie koalicja rządowa pokazała ponadto, że wszelkie deklaracje o zwiększaniu swobody gospodarczej w Polsce są jedynie pustymi słowami.

W przypadku wejścia w życie ustawy PKPP Lewiatan podejmie działania zmierzające do zbadania konstytucyjności ustawy przez Trybunał Konstytucyjny.

List do Prezdenta RP

Stanowisko PKPP Lewiatan ws. ustawy o woh