Emerytury pomostowe kolejarzy

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera wczorajsze stanowisko Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Fundacji Rozwoju Edukacji Ekonomicznej w sprawie emerytur pomostowych dla kolejarzy.

PKPP Lewiatan od dawna uważa, że o przyznawaniu twz. emerytur pomostowych powinny decydować względy medyczne, a nie polityczne naciski. W tym duchu w ramach negocjacji Umowy Społecznej w Komisji Trójstronnej podpisaliśmy 13 czerwca 2007 r. porozumienie ze związkami zawodowymi.

Rozszerzenie grupy uprawnionych do skorzystania z emerytur pomostowych o kolejarzy byłoby więc zaprzeczeniem logiki reformy emerytalnej, przyczyniłoby się do obniżenia i tak dramatycznie niskiego wskaźnika aktywności zawodowej Polaków, stanowiłoby zachętę dla innych grup zawodowych, by strajkami i szantażem wymuszać przewagę interesów grupowych nad długofalowym interesem całego społeczeństwa.


PKPP Lewiatan

Warszawa, 15 czerwca 2007 r.

Stanowisko TEP i FREE