H. Bochniarz najbardziej wpływową kobietą według Manager Magazin

W rankingu miesięcznika Manager Magazin Henryka Bochniarz została uznana za najbardziej wpływową kobietę w polskim biznesie i gospodarce. Szefowa PKPP Lewiatan uzyskała ponad dwa razy więcej punktów niż druga w kolejności 

Zyta Gilowska.

Badanie ankietowe, będące podstawą sporządzenia rankingu, redakcja MM przeprowadziła wśród 133 prominentnych osób z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, stowarzyszeń i związków biznesowych, handlowo-przemysłowych izb regionalnych, organizacji zawodowych i społecznych, w tym kobiecych, banków i instytucji finansowych, innych organizacji współpracujących z biznesem (firmy konsultingowe, doradztwa prawnego i kadrowego) oraz wyższych szkół biznesowych. Osoby ankietowane mogły wskazać od jednej do czterech kandydatek, z uzasadnieniem wyboru spośród następujących kryteriów: wieloletnie umacnianie się w biznesie; charyzma i walory osobiste; stosunki i koneksje polityczne; inne. Wskazanym osobom, jak i kryteriom, przyznawano punkty od 4 do 1. Zestawienie 10 najbardziej wpływowych kobiet powstało jako suma: największej liczby bezwzględnej głosów oddanych na daną kandydatkę i największej liczby zdobytych punktów, uzyskanych z ocen uzasadniających wybór.

W badaniu ankietowani wytypowali łącznie 44 postacie. W tym gronie połowa kobiet to szefowe własnych firm lub zarządzające spółkami prywatnymi, druga połowa kieruje urzędami. Pozostałe miejsca przypadły liderkom instytucji publicznych, dwóm posłankom, żonie prezydenta RP, przewodniczącej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz rektor jednej z wyższych szkół.

Cały ranking w sierpniowym wydaniu Manager Magazin.