Komisja Europejska planuje zmianę przepisów VAT dla usług finansowych i ubezpieczeniowych

28 listopada 2007 r. Komisja Europejska wystąpiła z propozycją dyrektywy mającej zmodernizować i uprościć zasady rządzące podatkiem VAT w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych. Wprawdzie usługi te są zwolnione od opodatkowania VAT od 1977 roku ale zasada ta przez ostatnie lata mocno się zdezaktualizowała. Obecnie nie wszystkie państwa członkowskie stosują tę zasadę, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest przeciążony pytaniami dotyczącymi zapełniania luk legislacyjnych oraz interpretacji przepisów podatkowych.

Propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej ma na celu podniesienie stabilności prawnej w zakresie uregulowań podatkowych oraz zredukowanie przeszkód administracyjnych poprzez właściwe stosowanie przepisów regulujących VAT w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych.

W proponowanej dyrektywie Komisja chce zdefiniować zakres usług podlegających zwolnieniu od opodatkowania VAT. Dyrektywie towarzyszyć miałoby też rozporządzenie zawierające definicje usług podlegających takiemu zwolnieniu, obowiązujące bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto propozycja legislacyjna ma umożliwić bankom oraz instytucjom ubezpieczeniowym fakultatywne opodatkowanie swoich usług. Taka możliwość wyboru istnieje już w dotychczasowej dyrektywie, ale państwom członkowskim pozostawiono w tym zakresie dowolność, z tego względu nie jest więc zbyt często stosowana. Oprócz tego nowa propozycja Komisji Europejskiej daje możliwość zwolnienia od opodatkowania również umowy o podziale kosztów, w tym transgranicznych, co pozwoliłoby wielu instytucjom na połączenie działań oraz podział kosztów pomiędzy strony operacji biznesowych.

Proponowany pakiet zmian podniesie, według Komisji, zarówno stabilność prawną, jak i poprawi bezpieczeństwo budżetowe państw członkowskich. Wpłynie też korzystnie na konkurencyjność europejskiej bankowości i spółek ubezpieczeniowych oraz poprawi sytuację konsumentów.

Podatek VAT nie powinien powodować niepotrzebnych przeszkód w osiągnięciu zintegrowanego, otwartego i konkurencyjnego rynku usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, a nowa legislacja podniesie bezpieczeństwo tego rynku dzięki jasnym i klarownie zdefiniowanym usługom zwolnionym od obciążeń VAT.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www