Konferencja Lewiatana - "Szanse dla biznesu - fundusze unijne 2007 - 2013"

Początek roku jest dobrym momentem na podsumowanie przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej 2007-2013. Z jednej strony do tego czasu Komisja Europejska otrzyma projekty Programów Operacyjnych, z drugiej wciąż będzie toczyć się dyskusja nad szczegółowymi zapisami dokumentów wykonawczych. Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 29 stycznia w Warszawie w Hotelu Hyatt.

"Podczas konferencji, obok debaty strategicznej nad kierunkami rozwoju polskiej gospodarki, zaprezentujemy Państwu praktyczne możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw oraz skonfrontujemy Wasze oczekiwania z konkretnymi, planowanymi na poziomie operacyjnym wytycznymi, które dotyczą wyboru projektów.

Przedstawimy informacje o działaniach w najważniejszych dla firm Programach Operacyjnych 2007-2013: PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programach Operacyjnych. Będą one doskonałym tłem dla szerszych dyskusji panelowych o warunkach realizacji ambitnych zamierzeń nowej perspektywy w dwóch zasadniczych obszarach: innowacyjności firmy i innowacyjności kadr pracowniczych. Chcemy, aby efektem debaty była "mapa wsparcia" przedsiębiorczości, która pozwoli firmom sprawnie poruszać się po zaprojektowanych
programach.

Do udziału w dyskusji zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, media, ekspertów, przedstawicieli środowisk naukowych, związków zawodowych i Komisji Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: karta zgłoszeniowa

                    program konferencji