Nagroda imienia Haliny Krahelskiej

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan będzie desygnowała firmy do konkursu imienia Haliny Krahelskiej organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Celem nagrody jest wyróżnienie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Laureaci konkursu przedstawiają szczególne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy stosowane w ich firmach.

W poprzednich edycjach laureatami tego konkursu było wiele firm - członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan m.in. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris i Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Jeśli państwo macie szczególne osiągnięcia w zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prosimy o przesyłanie informacji na adres jmecina@pkpplewiatan.pl