Nowelizacja ustawy o rzemiośle odrzucona na wniosek Senatu przez Sejm

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli wniosek Senatu o odrzucenie w całości nowelizacji ustawy o rzemiośle. PKPP Lewiatan podczas prac legislacyjnych wskazywał na niezgodność części zawartych w projekcie ustawy rozwiązań z Konstytucją RP. W szczególności krytykowaliśmy pomysł utworzenia listy zawodów rzemieślniczych, których wykonywanie uzależnione byłoby od uzyskania stosownego potwierdzenia kwalifikacji przez izby rzemieślnicze zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego.

W załączeniu opinia Lewiatana w sprawie uchwały Senatu odrzucającej ustawę w całości.