Opiniujemy projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o pomocy społecznej

Obecne formy finansowania świadczeń i organizowania dostępu do Domów Pomocy Społecznej są niewystarczające dla zapewniania poczucia bezpieczeństwa i dla tworzenia warunków godziwego w nich pobytu. Konieczna jest zmiana zasad. Jednak propozycje zgłoszone w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o pomocy społecznej budzą nasze zastrzeżenia.


Do pobrania: Opinia Lewiatana