Pierwsze wytyczne regulujące nowy system wdrażania funduszy strukturalnych 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało pierwsze wytyczne regulujące nowy system wdrażania funduszy strukturalnych 2007-2013. Bardzo prosimy o przesyłanie uwag do poniżej załączonych dokumentów do dnia 23 lutego br na adres mailowy: jdrozdek@prywtani.pl.

1. Projekt wytycznych w zakresie sprawozdawczości wraz z załącznikami
    a. Projekt wniosku beneficjenta o płatność
    b. Instrukcja do wniosku o płatność
    c. Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego
    d. Wzory tabel finansowych do sprawozdania okresowego
    e. Sprawozdanie roczne/końcowe z wdrażania programu operacyjnego
    f. Informacja miesięczna z realizacji programu operacyjnego
2. Projekt wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych.