PKPP Lewiatan na czele Rady Przedsiębiorczości

W okresie luty – kwiecień 2007 przewodnictwo Rady Przedsiębiorczości sprawuje ponownie Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Funkcję tą przejmuje od Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Czym jest Rada Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości jest zgromadzeniem najważniejszych organizacji pracodawców, biznesu i przedsiębiorców. Powstała w styczniu 2003 roku. W zawartym porozumieniu przyjęto m.in. aby występować wspólnie w obronie polskich przedsiębiorców, podejmować akcje na rzecz rozwoju systemu rynkowego i przedsiębiorczości w Polsce; występować zawsze z uzgodnionym tekstem stanowiska wobec komisji parlamentarnych, ustalając także sposób reprezentacji; udzielać sobie wzajemnej pomocy. Po raz pierwszy publicznie organizacje wystąpiły przy okazji wspólnej konferencji prasowej w Kopenhadze - ogłosiły swoje poparcie dla wysiłków polskiego rządu w negocjacjach z Unią Europejską. Rada Przedsiębiorczości stałą się ważnym forum wyrażania postulatów adresowanych do parlamentu i rządu w zakresie związanym ze strategią rozwoju gospodarczego.