PKPP Lewiatan patronem badań nad stylami przywództwa

W 2007 roku międzynarodowa firma Fastleader.com przeprowadza badania przywództwa wśród prezesów i dyrektorów generalnych 100 znaczących polskich firm. Ich celem jest ustalenie stylów przywództwa polskich liderów oraz zidentyfikowanie problemów w tym obszarze. Badania są częścią międzynarodowego projektu, prowadzonego również w krajach bałtyckich. Patronem merytorycznym badań w Polsce jest PKPP Lewiatan.

Narzędziem badawczym jest wywiad kwestionariuszowy. Badania składają się z dwóch głównych części. Pierwsza dotyczy wizji przywództwa w oczach polskich liderów, druga skupia się na następujących obszarach związanych z przywództwem: jak liderzy motywują samych siebie, jak radzą sobie z organizacją czasu oraz jak czynią bardziej wydajną pracę swoją i swoich pracowników. W jaki sposób planują swoje działania oraz jak się odprężają i wspierają swoich współpracowników. Badanie umożliwi poznanie metod postępowania liderów w konkretnych sytuacjach, problemów, z którymi się spotyka oraz sposobów ich rozwiązywania.

„W badaniach chodzi nie tylko o to, jak pracują, także o to, jak żyją i myślą liderzy” – mówi Endrik Randoja, Partner Zarządzający Fastleader.com.

„Przeprowadzane przez nas badania pomogą menedżerom w poznaniu strategii najlepszych, najbardziej doświadczonych liderów. Umożliwią sporządzenie zbioru najlepszych praktyk, zawierającego porady, które można wykorzystać w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów z zakresu przywództwa” – mówi Marta Godlewska, Country Manager Fastleader.com.

Badania przywództwa równolegle przeprowadzane są na Litwie, Łotwie i w Estonii. Ze względu na swój międzynarodowy charakter, dostarczą obszernego materiału porównawczego, dotyczącego praktyk przywódczych menedżerów z czterech krajów europejskich. Fastleader.com przeprowadza badania przywództwa już po raz drugi. W roku 2006 uczestniczyło w nich 739 menedżerów z trzech krajów bałtyckich. Zostały one zorganizowane wspólnie z firmą konsultingową i badawczą TNS Emor. Wyniki ubiegłorocznych badań znaleźć można na stronie www.fastleader.com.

Fastleader.com został utworzony trzy lata temu. Dzisiaj działa w czterech krajach Europy, a firma, której jest częścią, organizuje szkolenia i konferencje w 9 krajach europejskich oraz w Chinach. Fastleader.com powstał jako odpowiedź na potrzeby menedżerów, którzy chcą uzyskać praktyczną i sprawdzoną wiedzę jak przewodzić ludziom.

Wyniki badań zostaną przedstawione na Konferencji Przywództwa Fastleader „Jak działają mądrzy liderzy?” 22-23 października 2007 roku w Krakowie.