Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców

14 marca br. odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o odpowiedzialności pracodawców za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (druk sejmowy nr 1446). Ta inicjatywa legislacyjna jest bardzo niekorzystna dla przedsiębiorców. Uważamy, że wejście w życie proponowanych przepisów może grozić osłabieniem pozycji polskich przedsiębiorców. W skrajnych przypadkach regulacje zawarte w ustawie mogą spowodować niewypłacalność pracodawców, a tym samym doprowadzić do zwolnień pracowników.

Inicjatywa prezydenta jest także pretekstem do dyskusji na temat zwiększenia represyjności prawa gospodarczego, które penalizuje coraz szerszy zakres działań przedsiębiorców. Na konferencji Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców, na podstawie własnych obserwacji oraz sygnałów pochodzących od osób prowadzących działalność gospodarczą powie o zagadnieniach natury systemowej wymagających jego zdaniem interwencji - m.in. o nadużywaniu przez organy ścigania oraz sądy powszechne instytucji środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec przedsiębiorców oraz o luce prawnej dotyczącej możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiemy również o zainicjowaniu przez PKPP Lewiatan kampanii pt: Przedsiębiorco walcz o swoje prawa”, której celem jest podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie przysługujących im praw oraz wzmocnienie pozycji MSP w egzekwowaniu tych praw, m.in. poprzez powołanie przy PKPP Lewiatan Centrum Monitorowania Wolności Gospodarczej.

W konferencji udział wezmą:

Henryka Bochniarz - Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Grzegorz Wlazło – Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców

Magdalena Garbacz – Ekspert Departamentu Prawnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan


Spotkanie odbędzie się 13 marca (wtorek) o godz. 12.30 w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie, ul. Klonowa 6,