Popieramy zmiany w akcyzie na tytoń

Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje Ministerstwa Finansów  dotyczące struktury podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Są one korzystne zarówno dla branży tytoniowej, jak i budżetu państwa. Zmiany te wspierają także zalecaną przez organizacje międzynarodowe realizację celów polityki zdrowotnej państwa.

PKPP Lewiatan bardzo pozytywnie ocenia zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany dotyczące struktury podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Są one korzystne zarówno dla branży tytoniowej, jak i budżetu państwa. Zmiany te ponadto odzwierciedlają kierunek preferowany przez Komisję Europejska oraz międzynarodowe instytucje m.in. Bank Światowy, które uznały, że polityka fiskalna wobec wyrobów tytoniowych powinna wspierać realizacje celów polityki zdrowotnej państwa.

Dotychczas obowiązująca struktura podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe doprowadziła do patologicznych zjawisk na polskim rynku tytoniowym. Wysoki udział stawki procentowej liczonej od ceny detalicznej paczki papierosów (tzw. ad valorem) w zbyt dużym stopniu uzależnił wpływy budżetowe państwa od polityki cenowej producentów, którzy w ostatnich latach obniżali ceny papierosów, aby zminimalizować wpływ podwyżek akcyzy. Tym samym budżet państwa nie otrzymywał, mimo podwyżek akcyzy, zakładanych wyższych wpływów. Rosnący udział w rynku tanich papierosów wpłynął również na znaczne obniżenie tzw. najpopularniejszej kategorii cenowej, parametru niezbędnego do wyliczania minimalnego poziomu opodatkowania do jakiego Polska musi dojść w styczniu 2009 roku. Tym samym, utrzymanie dotychczasowej struktury podatku akcyzowego rodziłoby realne zagrodzenie, że Polska nie wywiąże się z unijnych zobowiązań w ustalonym terminie. Walka cenowa na rynku na dłuższą metę nie jest również korzystna dla samych producentów, którzy płacą za to wysoka cenę w postaci obniżającej się dochodowości. Coraz niższe ceny papierosów to również niższe marże dla handlowców.

Dzięki stałej stawce procentowej podatku akcyzowego na papierosy na obniżonym poziomie 25% i rezygnacji z proporcjonalności w podnoszeniu obu stawek, (czyli dokonywaniu podwyżek akcyzy tylko za pomocą stawki kwotowej) możliwe będzie unikniecie w/w negatywnych zjawisk. Zaprezentowane rozwiązania fiskalne umożliwią realizacje założeń, leżących u podstaw systemu opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, realizacje zobowiązań wobec UE oraz zapewnienie stabilnych i przewidywalnych wpływów budżetowych.

Podkreślamy jednocześnie również konieczność uregulowania w ustawie akcyzowej kwestii nadmiernych zapasów wyrobów tytoniowych tworzonych przez producentów przed wejściem w życie podwyżki podatku akcyzowego o co cała branża tytoniowa zabiega od kilku lat.