Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy

Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z ww. projektem
i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii. Prosimy również o informację, jak projektowane zmiany mogą wpływać na Państwa firmy np.: na koszty pracy, na organizację pracy.

Uwagi i opinie prosimy przesyłać na adres e-mail: lmatras@pkpplewiatan.pl do 10 sierpnia 2007 r.

Załącznik: Projekt ustawy z uzasadnieniem