Rusza Komisja Trójstronna

20 grudnia odbyło się spotkanie członków Prezydium Komisji Trójstronnej z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Uzgodniono wstępny tryb prac KT z udziałem rządu. Obaj premierzy zadeklarowali gotowość współpracy z partnerami społecznymi we wszystkich sprawach ważnych dla rynku pracy i całej gospodarki.

„PKPP Lewiatan w ciągu swojej blisko 10-letniej historii z pełnym przekonaniem włączała się w prace KT. Angażowaliśmy swoje pomysły, ekspertyzę i wiedzę naszych członków w poszukiwanie rozwiązań, które w optymalny sposób służyły stosunkom pracy, ubezpieczeniom społecznym i całej gospodarce. Wybieraliśmy porozumienie wszędzie tam, gdzie to było możliwe. Oddaliśmy do dyspozycji Komisji nasze doświadczenia z dialogu autonomicznego, który prowadziliśmy z OPZZ w obszarze prawa pracy, a także nasze doświadczenia europejskie. Jako członek BUSINESSEUROPE wspieraliśmy aktywnie dialog na poziomie europejskim” - mówiła podczas spotkania Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji.

Partnerzy społeczni krytycznie odnieśli się do postawy poprzedniego rządu w pracach nad umową społeczną. Deklaracje publiczne były, ale w ślad za nimi nie poszły czyny - mówili. Ostatnie dwa lata ocenili jako kryzys dialogu społecznego. Relacje z partnerami społecznymi traktowane były instrumentalnie, a ostatnie porozumienie Rząd - NSZZ Solidarność tylko dzięki odpowiedzialności innych partnerów nie doprowadziło do głębokiego kryzysu dialogu społecznego. Partnerzy społeczni zaproponowali w pierwszej kolejności odbudowę zaufania i wspólną pracę nad kwestiami nie cierpiącymi zwłoki.

„Czekają nas konsultacje nowego prawa pracy, wypracowanie polskiej koncepcji flexicurity, ustalenie priorytetów polityki społecznej oraz ich konsekwencji dla finansów publicznych – powiedziała Henryka Bochniarz”. – „Wzmocnieniem dla naszych planów musi być integracja reprezentowanych przez nas środowisk wokół idei dialogu i współpracy”.

Na początku przyszłego roku odbędzie się spotkanie plenarne Komisji Trójstronnej. Strony przedstawią katalog spraw i problemów, które ich zdaniem wymagają dialogu i porozumienia wszystkich partnerów.