SOLVIT: pięć lat pomyślnego rozwiązywania problemów w Europie

W ubiegłych pięciu latach sieć SOLVIT zyskała reputację efektywnego narzędzia do rozwiązywania problemów szczególnie dzięki zaangażowaniu na rzecz ochrony praw obywateli UE i przedsiębiorstw europejskich oraz szczególnemu uwzględnieniu szybkich i pragmatycznych rozwiązań przy pomocy internetowej bazy danych rozpatrywanych spraw.

Komisja Europejska oszacowała, że od swojego powstania w 2002 roku, sieć SOLVIT, przyczyniła się do szybkiego i skutecznego rozwiązania ponad 1 800 konkretnych problemów osób mieszkających, pracujących, studiujących lub prowadzących działalność gospodarczą w innym państwie UE. Problemy te występują, gdy organy administracji krajowej niewłaściwie stosują unijne prawodawstwo i odmawiają obywatelom oraz przedsiębiorstwom praw wynikających z jednolitego rynku. Przykładowo, pomoc sieci SOLVIT ułatwiła austriackiej spółce sprzedaż serów własnej produkcji we Francji, fryzjerowi z Wielkiej Brytanii otwarcie salonu w Niemczech, a lekarzowi z Węgier podjęcie pracy w Irlandii.

W listopadzie 2001 r. Komisja Europejska wystąpiła z pionierskim pomysłem stworzenia wydajnej, niezbiurokratyzowanej sieci, która umożliwiłaby państwom członkowskim współpracę na rzecz opracowywania szybkich i pragmatycznych rozwiązań problemów, jakie mogą napotkać obywatele UE, gdy przenoszą się za granicę lub przedsiębiorstwa europejskie rozpoczynające handel transgraniczny. Wtedy pomysł ten przyjęty został w pewnych kręgach sceptycznie, w szczególności z powodu nieformalności tego podejścia i obowiązku przestrzegania napiętych terminów. Mimo to, w lipcu 2002 r. sieć SOLVIT działała już na pełnych obrotach i zapewniała rzeczywiste rozwiązania w krótkich terminach. Obecnie sieć SOLVIT uznawana jest za doskonały przykład skutecznej współpracy między państwami członkowskim w szeregu obszarów polityki.

W ubiegłych pięciu latach sieć SOLVIT zyskała reputację efektywnego narzędzia do rozwiązywania problemów szczególnie dzięki zaangażowaniu na rzecz ochrony praw obywateli UE i przedsiębiorstw europejskich oraz szczególnemu uwzględnieniu szybkich i pragmatycznych rozwiązań przy pomocy internetowej bazy danych rozpatrywanych spraw.

Liczby. W roku 2002 w sieci SOLVIT rejestrowano ok. 10 nowych spraw miesięcznie; pięć lat później liczba ta wzrosła do 60. W ciągu ostatnich 5 lat współczynnik rozwiązywanych problemów zgłaszanych w sieci SOLVIT utrzymywał się na wysokim poziomie 80 %. Ze wszystkich rozwiązanych spraw od roku 2002, 71 % rozpatrzono w obowiązującym w SOLVIT terminie dziesięciu tygodni. Średni okres rozpatrywania spraw zdecydowanie skrócił się, ze średnio 79 dni w 2002 r. do 54 dni w 2006 r. Obywatele zgłosili dwie trzecie wszystkich problemów zgłaszanych do SOLVIT. Główne obszary stwarzające problemy to ubezpieczenia społeczne, podatki oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych. Jedną trzecią problemów zgłoszonych do SOLVIT zgłosiły przedsiębiorstwa. Najważniejsze obszary, w których napotykają one trudności to podatki, dostęp produktów do rynku oraz świadczenie usług i zakładanie przedsiębiorstw.

Jak korzystać? Sieć SOLVIT jest częścią pakietu bezpłatnych usług, których celem jest pomoc obywatelom i przedsiębiorstwom w pełnym korzystaniu z przysługujących im praw w UE.

Obywatele i przedsiębiorstwa, które natknęły się na problem transgraniczny spowodowany nieprawidłowym stosowaniem przepisów UE przez organ administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, mogą wypełnić elektroniczny formularz skargi lub skontaktować się z krajowym ośrodkiem SOLVIT telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Formularz oraz dane kontaktowe krajowych ośrodków SOLVIT dostępne są na stronie internetowej SOLVIT:

http://ec.europa.eu/solvit