Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Zytą Gilowską Minister Finansów

09.05.2007 Rada Przedsiębiorczości spotkała się z Zytą Gilowską wicepremier i minister finansów w sprawie pozapłacowych kosztów pracy. PKPP Lewiatan reprezentował Jeremi Mordasewicz. Uzgodniliśmy współdziałanie w celu obniżenia składki na ubezpieczenie rentowe z 13 do 6%. Wsparcie minister finansów jest niezbędne, ponieważ coraz więcej populistycznych polityków wyraża sprzeciw wobec propozycji zmniejszenia składki rentowej.