Spotkanie z Prezesem UOKiK

21 czerwca w siedzibie PKPP Lewiatan odbyło się spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w PKPP Lewiatan z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Markiem Niechciałem.

Spotkanie otworzyła Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz, a poprowadził je Wiceprezydent Lewiatana Marek Sowa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szeregu branż reprezentowanych przez PKPP Lewiatan, m.in. branży telekomunikacyjnej, energetycznej, medialnej, handlowej. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnej dyskusji, przedstawiania racji leżących zarówno po stronie Urzędu jak i po stronie przedsiębiorców.

Przedsiębiorców najbardziej interesowały kwestie polityki Urzędu w czasie kadencji nowego Prezesa, zagadnienia związane z nową ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności regulacje związane z możliwością nakładania kar finansowych równolegle z wezwaniem do usunięcia naruszeń, jak i uregulowania dotyczące rejestru klauzul niedozwolonych.

Liczymy, iż praktyka zapoczątkowana przez Pana Prezesa tym spotkaniem będzie kontynuowana i współpraca reprezentantów środowiska biznesu z UOKiK będzie nadal przebiegała w atmosferze dialogu i wymiany poglądów.