Stanowiskko strony społecznej Komisji Trójstronnej ws. eskalacji konfliktu służby zdrowia

Komisja Trójstronna, w której reprezentowani są rząd, najważniejsze centrale związkowców zawodowych i organizacje pracodawców jest powołana ustawowo do prowadzenia dialogu w celu rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych i zachowania pokoju społecznego.

Partnerzy społeczni reprezentowani w Komisji Trójstronnej są zaniepokojeni brakiem perspektywy rozwiązania konfliktu w służbie zdrowia. Mimo dotychczasowych wysiłków partnerów społecznych reprezentowanych w Komisji Trójstronnej nie udało się doprowadzić do rozmów rządu z protestującymi.

Dlatego apelujemy, aby jak najszybciej rząd i protestujący dokonali uzgodnień umożliwiających rozpoczęcia negocjacji z udziałem wszystkich partnerów nad rozwiązaniami systemowymi w służbie zdrowia. Deklarujemy, że jako partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej, która jest najważniejszą instytucją dialogu społecznego w Polsce dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do porozumienia.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej jeszcze raz podkreślają, że dialog społeczny i zawarcie porozumienia to jedyna metoda zakończenia sporu.

Forum Związków Zawodowych
NSZZ Solidarność
OPZZ
Konfederacja Pracodawców Polskich
PKPP Lewiatan
Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 22 czerwca 2007 roku