Stanowisko Lewiatana w sprawie sposobów zwiększania publicznych wydatków na opiekę zdrowotną

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, od lat występująca jako rzecznik poprawy gospodarowania środkami publicznymi, z niepokojem obserwuje podejmowane przez rząd działania w obszarze ochrony zdrowia oraz z niepokojem zapoznaje się z niektórymi projektami zmian. Tekst Uchwały Rady Ministrów oraz projekty zmian legislacyjnych, do których poniżej odnosimy się zostały przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia na spotkaniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w dniu 23 lutego 2007 r., w skład którego, jako członkowie, wchodzą eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Nasze stanowisko dotyczy:

1. dotacji budżetowych dla wybranych szpitali,
2. projektu emisji obligacji przez publiczne zakłady,
3. projektu regulowania wzrostu wynagrodzeń w centrach krwiodawstwa.

Pobierz: Pełna treść stanowiska