Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie lustracyjnych poprawek senatorów do ustawy o rzemiośle

09.05.2007 r. na posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie nowelizacji ustawy o rzemiośle senatorowie Prawa i Sprawiedliwości (Marek Waszkowiak, Jerzy Szmit oraz Stanisław Kogut) zgłosili do niej poprawki wprowadzające zmiany w ustawie lustracyjnej.

Chcą oni, aby lustracją zostali objęci członkowie władz: Związku Rzemiosła Polskiego, izb rzemieślniczych, Krajowej Izby Gospodarczej, izb gospodarczych oraz organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Pomijając merytoryczną zasadność poprawki, jest ona ewidentnym łamaniem Konstytucji RP oraz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które nie dopuszczają, aby Senat „dorzucał” nowe treści do skierowanych doń ustaw sejmowych. W załączeniu nasze stanowisko w tej sprawie.

Pobierz: Treść stanowiska