Wsparcie na ochronę własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie na ochronę własności przemysłowej”. Składać wnioski o dofinansowanie można do 31 października 2007.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie na ochronę własności przemysłowej związane z pokryciem kosztów zgłoszenia: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej, z poniższym zastrzeżeniem.
Budżet całego programu wynosi 500 tys. PLN. Kwota wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może być niższa niż 4 000 PLN na jeden wniosek o udzielenie wsparcia oraz nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikowanych.

Jeden wniosek o udzielenie wsparcia dotyczyć może tylko jednego przedmiotu zgłoszenia. Jednak nie ma jednakże ograniczeń odnośnie liczby zgłoszeń objętych jednym wnioskiem o udzielenie wsparcia (jeden wniosek może obejmować dowolną liczbę zgłoszeń tego samego przedmiotu do właściwych organów ochrony własności przemysłowej) oraz nie ma ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez przedsiębiorcę w ramach programu.
Więcej informacji oraz wzór wniosku o dofinansowanie znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.parp.gov.pl/index/