Wygraliśmy bitwę. Czy wygramy wojnę? Czy EURO 2012 jest szansą na zmiany w polskiej gospodarce?

Zapraszamy na konferencję prasową organizowaną przez PKPP Lewiatan. Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2007 r. (środa) godz. 11.00, w siedzibie PKPP Lewiatan, ul. Klonowa 6 Warszawa.

Decyzja UEFA o organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 uruchomiła wyobraźnię Polaków. Przedsiębiorcy liczą nie tylko na wysoką stopę zwrotu z inwestycji, ale także na zmiany w prawie ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Nie będziemy jednak mieli szans na efektywne przygotowanie się do Euro 2012 bez uruchomienia inwestycji opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym, bez szybkiego przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego, bez nowelizacji prawa budowlanego, bez zmian na rynku pracy, bez kolejnych zmian w systemie wdrażania funduszy strukturalnych. Euro 2012 powinno również skłonić nas do pomyślenia o przyjęciu euro przed Mistrzostwami.

W konferencji udział wezmą:

Małgorzata Krzysztoszek – Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKPP Lewiatan
Tadeusz Chrościcki - Ekspert
Stanisław Kubielas – Ekspert PKPP Lewiatan