Zakaz handlu w święta w Senacie

24 lipca 2007 r. senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zajęła się uchwaloną przez Sejm (6 lipca 2007 r.) nowelizacją kodeksu pracy przewidującą wprowadzenie zakazu pracy w placówkach handlowych w święta (12 dni w roku).

Komisja zaakceptowała ogólne założenia nowelizacji wprowadzając do ustawy poprawkę, która doprecyzowała jej zapisy. Senatorowie po dyskusji wywołanej przez przedstawiciela PKPP Lewiatan zdecydowali się także na wydłużenie okresu vacatio legis z 30 dni do 3 miesięcy. Ostateczne głosowanie nad ustawą Senat przeprowadzi jeszcze na bieżącym posiedzeniu.