Zapraszamy na śniadanie prasowe

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza
na śniadanie prasowe pt. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn – sposób na poprawę wskaźnika zatrudnienia w Polsce. Podczas śniadania oficjalnie ogłosimy II edycję konkursu „Firma Równych Szans”.


Prawdziwym problemem polskiego rynku pracy i polskiej gospodarki jest niska stopa zatrudnienia. W 2006 roku wskaźnik ten wynosił 55%, podczas gdy w Słowenii 66%, w Czechach 65%, w Estonii 64%. W UE jest to średnio 68%, zaś w USA 76%. A to oznacza, że każdy pracujący Polak ma na utrzymaniu innego Polaka w wieku produkcyjnym, a do tego jeszcze dzieci, młodzież, emerytów i rencistów. W sumie jakieś 2,5 osoby. W dodatku wśród kobiet wskaźnik zatrudnienia jest jeszcze niższy – 40%. Aktywizacja niepracujących jest więc dla Polski wyzwaniem cywilizacyjnym, szczególnie zaś aktywizacja kobiet. W tym kontekście liczy się każde działanie, każdy sposób, także adresowany do firm konkurs „Firma równych szans 2007”

Śniadanie odbędzie się 26 czerwca (wtorek) br. o godz. 10:00
w siedzibie PKPP Lewiatan, ul. Klonowa 6

W śniadaniu udział wezmą:
dr Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
dr Jacek Męcina, Doradca Zarządu PKPP Lewiatan ds. rynku pracy
Beata Balińska, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Koordynatorka projektu Gender Index

Serdecznie zapraszamy