Zapraszamy na dyskusję pt. Od intencji do rzeczywistości

1 czerwca br. odbyła się w siedzibie PKPP Lewiatan interesująca debata. Kanwą do dyskusji była najnowsza książka prof. Jerzego Hausnera „Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005”. Naprzeciw autora zasiedli Henryka Bochniarz, Michał Boni, Witold Gadomski oraz Maciej Krzak.

Spotkanie zgromadziło liczne grono przedstawicieli biznesu i mediów, także byłych współpracowników Premiera J. Hausnera w rządzie. Dyskusja koncentrowała się jednak nie tyle na przeszłości, co wynikających z niej przesłaniach dla polityki gospodarczej na dziś i na przyszłość. Paneliści, a także przedstawiciele publiczności, z jednymi opiniami Profesora się zgadzali, z innymi polemizowali, ale wszyscy byli zgodni, że to za czasów pełnienia przez niego funkcji wicepremiera odpowiedzialnego za gospodarkę stworzono regulacje, którym zawdzięczamy znaczącą część obecnego wzrostu gospodarczego.
Sam Profesor w wypowiedziach wskazywał na konieczne kroki państwa w dziedzinie gospodarki, które utrwalałyby wzrost gospodarczy i odpowiadały na wyzwania cywilizacyjne stojące przed Polską.
Globalizacja prowadzi do powstawania gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście profesor Hauser dostrzega nową rolę państwa.
Profesor uważa, że celem polityki gospodarczej powinno być wejście do strefy euro, ale powinno dokonać się w wyniku przemian strukturalnych zamiast zabiegów rachunkowych i dzięki dobrej koniunkturze.
Czynnikiem utrudniającym restrukturyzację polskiej gospodarki jest utrzymywanie przedsiębiorstw państwowych, co jest niespójne z filozofią gospodarki rynkowej.
Polska powinna zmniejszyć zależność od rosyjskich źródeł energii, ale naiwnością jest sadzić, że będziemy mogli z tych dostaw zrezygnować, czy choćby zdecydowanie je ograniczyć.
Prof. Hausner uważa, że wobec obecnego kryzysu w służbie zdrowia najważniejsze zadania dla polityków zajmujących się tą sferą to stworzenie dodatkowego, prywatnego filara ubezpieczeń zdrowotnych, obejmującego także opiekę szpitalną (konkurencja wpłynęłaby korzystnie na funkcjonowanie ZOZ); systemowe uregulowanie gospodarki lekami (m.in. dzięki informatyzacji); wprowadzenie gwarantowanego koszyka świadczeń; umożliwienie dodatkowego ubezpieczenia się w ramach NFZ; odpłatność za cześć usług medycznych.
Po zakończeniu spotkania J. Hausner opatrywał egzemplarze swojej książki dedykacjami dla czytelników.