Znoszenie reglamentacji w polskiej gospodarce

29.08.br. przedstawiciel PKPP Lewiatan wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. przywrócenia wolności gospodarczej (znoszenie reglamentacji), zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W trakcie spotkania przedstawicielom organizacji przedsiębiorców zostały przekazane propozycje resortów co do złagodzenia reglamentacji w polskiej gospodarce (propozycje w załączeniu), a także odniesienie resortów do uwag zgłoszonych przez te organizacje.

Przedstawiciel Kancelarii przedstawił również dalszy harmonogram prac Zespołu:

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów do dnia 12 września br. czeka na uwagi przedsiębiorców do nadesłanych propozycji resortów;

- Następnie planowane jest spotkanie z przedstawicielami resortów, w celu wypracowania konsensusu i wspólnego materiału;

- Materiał zostanie poddany analizie również ekspertów NBP, Uniwersytetu Lubelskiego, którzy również są włączeni do prac zespołu;

- Do zespołu mają dołączyć również eksperci UKIE w celu realizacji intencji zespołu „Unia 0”, czyli tylko tyle reglamentacji w polskiej gospodarce, ile wymaga tego UE;

- Do końca września ma zostać zakończony proces identyfikacji obszarów reglamentacji, a także aktów prawnych;

- Następnym etapem ma być przygotowanie już konkretnych zmian legislacyjnych;

- W terminie 2 tygodni ma ruszyć również strona internetowa odnosząca się do prac zespołu: pakietkluski.pl, na której mają być umieszczone informacje związane z pracami zespołu, a także będzie możliwość wypowiadania się przez wszystkich na temat barier, czy reglamentacji. Na stronę będzie można wejść również za pośrednictwem strony: www.kprm.gov.pl

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o nadsyłanie swoich uwag/komentarzy do załączonego materiału, na adres: kurbanska@pkpplewiatan.pl do dnia 10 września br.

Propozycje zmian.