Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2007

 • 2007-12-03 Aktualności
  Aktualności

  Dobre praktyki na rynku finansowym

  Stosowanie zasad dobrych praktyk jest szczególnie ważne dla rynku finansowego. Firmy działające na tym rynku uznawane są bowiem za instytucje zaufania publicznego. Powierzając im swoje pieniądze podmioty gospodarcze chcą mieć pewność, że ich środki będą bezpieczne (czyli m.in. rygorystycznie przestrzegane będą przepisy dotyczące tworzenia i rozwiązywania rezerw), że zachowana zostanie tajemnica bankowa, że będą one rzetelnie informowane o zasadach współpracy.

 • 2007-12-02 Aktualności
  Aktualności

  Spotkanie z Ministrem Dominikiem

  PKPP Lewiatan wystosowała list do Pana Ministra Jacka Dominika z prośbą o spotkanie z Radą Podatkową i przedsiębiorcami z Konfederacji.

 • 2007-11-30 Aktualności
  Aktualności

  Firmy potrzebują przewidywalnych warunków działania

  Polskie przedsiębiorstwa uzyskują w tym roku znakomite wyniki finansowe. Jednocześnie ich depozyty w bankach osiągnęły rekordowy poziom ponad 130 mld zł. Oznacza to, że firmy inwestują zbyt ostrożnie. Przyczyną niechęci do podejmowania ryzyka jest nadmiar regulacji prawnych i ich niestabilność. Dlatego nowy rząd powinien jak najszybciej przejść od deklaracji do czynów.

 • 2007-11-30 Aktualności
  Aktualności

  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - listopad 2007

  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan stracił w listopadzie jeden punkt w stosunku do poprzedniego notowania. Regres jest niewielki. Stabilne notowania indeksów od kilku miesięcy świadczą o wciąż dobrej koniunkturze, co dobrze rokuje na IV kwartał, który zapewne nie pogorszy ogólnego bilansu roku.

 • 2007-11-29 Aktualności
  Aktualności

  Komitet Monitorujący PO Kapitał Ludzki zadecydował, jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w 2007 i 2008 r.

  Na ostatnich dwóch posiedzenia Komitetu, 26 października i 21-22 listopada br. uzgodniono ogólne zasady i kryteria wyboru projektów.

 • 2007-11-29 Aktualności
  Aktualności

  Komisja Europejska modernizuje jednolity rynek

  20 listopada 2007 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet inicjatyw, które mają usprawnić funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego. Celem Komisji jest zwiększenie korzyści płynących ze wspólnego rynku dla wszystkich Europejczyków oraz zapewnienie wysokiej jakości usług poprzez określenie nowych działań politycznych, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pełniej w nim uczestniczyć, wzrost gospodarczy będzie stymulowany, a prawa konsumentów będą lepiej chronione.

 • 2007-11-29 Aktualności
  Aktualności

  Indeks Wolności Gospodarczej PKPP Lewiatan

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opracowała narzędzie, za pomocą którego będzie przeprowadzała systematyczną ocenę wpływu publikowanych aktów prawnych na swobodę działalności przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźnik ma wartość liczbową – im wyższa liczba, tym większy poziom wolności gospodarczej.

 • 2007-11-29 Aktualności
  Aktualności

  Od 1 stycznia 2008 r. zmiana przepisów dot. pracy cudzoziemców

  Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 • 2007-11-28 Aktualności
  Aktualności

  SME Action Day – Thinking Big! BUSINESSEUROPE o polityce wobec małych i średnich przedsiębiorstw

  21 listopada 2007 r. BUSINESSEUROPE zorganizowała w Brukseli konferencję na temat europejskiej polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw, której celem było zdefiniowanie przeszkód, na jakie w swojej działalności napotykają MŚP oraz wypracowanie pomysłów na ograniczanie i eliminowanie tych przeszkód.

 • 2007-11-27 Aktualności
  Aktualności

  Postała Koalicja na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego

  21 listopada br. powstała Koalicja na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI), której członkiem jest należący do PKPP Lewiatan Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji.